بستن
FA EN AR RU FR

برنامه های جاری

برنامه ریزی جهت  بازدید نمایندگان دانشگاه گیلان  از تعدادی از دانشگاهها و موسسات کشور سوئد در  اکتبر سال جاری و بحث و تبادل نظر  در خصوص همکاریهای علمی بین المللی:

Stockholm University

Mid Sweden University

Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT)

Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS)

 

 

بازدید نمایندگان دانشگاه های منتخب کشور از تعدادی از دانشگاهها و موسسات کشور سوئد  در آذر ماه سال جاری

 

برگزاری نشست عملی مشترک بین تعدادی از دانشگاهها و موسسات کشور سوئد و ایران در  بهمن ماه سال جاری در دانشگاه گیلان