بستن
FA EN AR RU FR CHI

فعالیت های علمی دانشگاه گیلان با دانشگاه های سوئد

انعقاد تفاهم نامه  با دانشگاه مید سوئدن  Mid Sweden University (MIUN) کشور سوئد در سال ۱۳۹۲

انجام  دو پروژه مشترک تحقیقاتی دانشگاه گیلان با دانشگاه مید سوئدن (MIUN) در زمینه های  جنگلداری و اقتصاد  منابع طبیعی که از طرف موسسات سوئدی STINT و KSLA  حمایت مالی انجام گرفت.

پروژه در حال انجام با دانشگاه صنعتی لولئا  Lulea University of Technology در زمینه صنایع چوب  در  غالب طرح ایکارد (ICARD)

برگزاری دو  دوره کارگاه آموزشی در دانشگاه گیلان  توسط اساتید سوئدی

تدریس دوره های کوتاه مدت در دانشگاه MIUN کشور سوئد توسط عضو هیات علمی دانشگاه گیلان