بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری با دانشگاه های سوئد

پیرو دیدار وزیر  "علوم، تحقیقات و فناوری" با وزیر "امور اتحادیه اروپا و تجارت خارجی" کشور سوئد   در تاریخ  1395/11/24، تفاهم نامه همکاری های علمی بین دو کشور به امضاء رسید.  متعاقب آن در  تاریخ 1396/2/20 از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی با کشور سوئد به دانشگاه گیلان واگذار شد.   انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی با دانشگاههای کشور سوئد و برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک در  دانشگاه گیلان و  دانشگاههای سوئد در چند سال اخیر، زمینه ساز اعطای مسئولیت کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی با کشور سوئد به دانشگاه گیلان بوده است.