بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان دانشگاه

انتصاب سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان دانشگاه


انتصاب سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان دانشگاه

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان و به استناد مجوز اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر محمد امین صراحی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی به عنوان سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان دانشگاه منصوب شد.