بستن
FA EN AR RU FR CHI

بندر انزلی

بندر انزلی


بندر انزلی

این شهر در ۴۰کیلومتری شمال رشت واقع بوده و به دو بخش غازیان و انزلی تقسیم شده است .این بندر قلب اقتصادی شمال کشور است .از مکانهای دیدنی این شهر می توان نام برد .

-کاخ موزه میان پشته

– فانوس دریایی

-برج ساعت

-موج شکن

-بقعه بی بی حوریه ( از نوادگان امام موسی کاظم «ع »)

-بقعه امام زاده صالح ( از نوادگان امام موسی کاظم «ع») در غازیان

-بقعه آقا سید محمد نجفی

-تالاب بین المللی انزلی

-پارک ساحلی

-ساحل زیبایی دریای خزر