بستن
FA EN AR RU FR CHI

جذب دانشجویان آلمانی با حمایت DAAD

جذب دانشجویان آلمانی با حمایت DAAD


موسسه RISE Worldwide  طرح های پیشنهادی از سراسر جهان را برای جذب دانش جویان آلمانی متقاضی دوره های دانش افزائی در تابستان 2020  را دریافت می کند. گروه های تحقیقاتی و آزمایشگاه ­ها در سراسر جهان می­ توانند تقاضای میزبانی از دانشجویان با انگیزه و مستعد کشور آلمان را برای موسسه RISE ارسال نمایند. دانشجویان شرکت کننده در این برنامه در زمینه های بیولوژی، شیمی، فیزیک، علوم زمین، مهندسی، علوم کامپیوتر، پزشکی و موضوعات نزدیک به آن ها فعالیت می کنند و برای پوشش هزینه ­های زندگی و سفر از موسسه DAAD بورس دریافت خواهند نمود. طرح های پیشنهادی پروژه های دانش افزائی بصورت آن لاین در بازه زمانی اول سپنامبر 2019 تا 15 اکتبر 2019  از طریق سایت زیر قابل ارسال می باشد. در بازه زمانی اول نوامبر تا اول دسامبر نیز بانک داده برای دانشجویان آلمانی باز خواهد بود و آن ها می توانند برای یک تا سه پروژه دانش افزائی اقدام کنند.

https://www.daad.de/rise/en/rise-worldwide/offer-an-internship/submit-an-internship-offer/

اطلاعات کلی پروژه