بستن
FA EN AR RU FR

دانشگاه گیلان در جمع دانشگاه های برتر دنیا در حوزه فنی و مهندسی

دانشگاه گیلان در جمع دانشگاه های برتر دنیا در حوزه فنی و مهندسی


دانشگاه گیلان در جمع دانشگاه های برتر دنیا در حوزه فنی و مهندسی

موسسه رتبه بندی تایمز فهرست دانشگاه های برتر خود در سال 2020 را  در حوزه فنی و مهندسی منتشر کرد  و دانشگاه گیلان موفق به کسب رتبه 501 تا600 شد.

سیستم ارزشیابی تخصصی در این نظام همانند سیستم ارزشیابی کلی است، اما تغییراتی در روش ارزشیابی وجود دارد تا مباحث تخصصی به درستی ارزیابی شوند.در این نظام طبقه بندی دانشگاه هایی که در زمینه های مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوا فضا فعالیت دارند مورد بررسی قرار می گیرند. امسال 1008 دانشگاه در طبقه بندی ارزشیابی دانشگاه های فنی و مهندسی حضور دارند. موسسه فنی کالیفرنیا و دانشگاه استندفورد به صورت مشترک در جایگاه اول این طبقه بندی و دانشگاه کمبریج و هاروارد جایگاه سوم را مشترکا در اختیار دارند.