بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشگاه گیلان در جمع دانشگاه های برتر دنیا در حوزه فنی و مهندسی

دانشگاه گیلان در جمع دانشگاه های برتر دنیا در حوزه فنی و مهندسی


دانشگاه گیلان در جمع دانشگاه های برتر دنیا در حوزه فنی و مهندسی

پایگاه رتبه بندی تایمز فهرست دانشگاه های برتر خود در سال 2020 را منتشر کرد. پایگاه رتبه بندی تایمز در سال 2019 میلادی برای چهارمین سال، رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا را منتشر کرد و بار دیگر دانشگاه گیلان از بین 1400 دانشگاه از 92 کشور در فهرست دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفت. دانشگاه گیلان  در رشته های مهندسی و فناوری در سال 2020 حائز رتبه 501 تا 600 دانشگاه برتر نظام بین المللی تایمز شد.

رتبه بندی تایمز هر ساله دانشگاههای برتر دنیا را در قالب 5 معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و دورنمای بین المللی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد. در این نظام طبقه بندی دانشگاه هایی که در زمینه های مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوا و فضا فعالیت دارند مورد بررسی قرار می گیرند. موسسه فنی کالیفرنیا و دانشگاه استندفورد به صورت مشترک در جایگاه اول این طبقه بندی و دانشگاه کمبریج و هاروارد جایگاه سوم را مشترکا در اختیار دارند. شایان ذکر است رتبه ­بندی تایمز یکی از معتبرترین رتبه ­بندی های جهانی است.