بستن
FA EN AR RU FR CHI

رودبار

رودبار


رودبار

این شهر با بیشترین وسعت در ۶۷ کیلومتری مرکز استان قرار دارد. رودبار با اقلیم نیمه خشک با دیگر مناطق گیلان متفاوت است .از مناطق دیدنی آن می توان نام برد .

– چراغعلی تپه یا تپه مارلیک

– پل خشتی لوشان

– تپه گرد کول و تپه کلشی

– غار باستانی دره در بند

– آتشفشان در فک

– درخت سرو هرزویل

– سوسن چلچراغ یا سوسن سفید

– چشمه لویه , چشمه آب معدنی سنگ رود , چشمه کلشتر ( منجیل ) و آب گرم ماست خور منجیل