بستن
FA EN AR RU FR CHI

سیاهکل-دیلمان

سیاهکل-دیلمان


سیاهکل-دیلمان

فاصله این شهر با مرکز استان ۵۰ کیلومتر می باشد .که از مناطق گردشگری و تاریخی آن می توان بشرح ذیل نام برد .

– قلعه کوته , کوه پس و حسنی محله , قلعه کوتول شاه , دیده بانی روستای گرما ور

– تی تی کاروانسرا

-حمام تاریخی دیلمان

– غار لو علی ( زاگام )

– پناهگاه سنگی گیلار کش و شلمان

– کوه درفک

– چشمه آب معدنی لاریخانی

– منطقه سر سبز دیلمان و اسپیلی

– آبشار لونک