بستن
FA EN AR RU FR CHI

مسابقه آنلاین نقاشی با موضوع "دریای خزر از نگاه جوانان"

مسابقه آنلاین نقاشی با موضوع "دریای خزر از نگاه جوانان"


 

مسابقه آنلاین نقاشی با موضوع "دریای خزر از نگاه جوانان"

 

دانشگاه دوست محمد اف آتیرائو در قالب چارچوب کاری روز کاسپین در تاریخ 22 مرداد 1399، از دانشجویان برای شرکت در مسابقه آنلاین نقاشی با موضوع "دریای خزر از نگاه جوانان"  دعوت به عمل می آورد. گردش تفریحی در پایتخت نفتی آتیرائو برای دانشجویان خارجی و چندین جوایز ارزنده دیگر برای این رقابت در نظر گرفته شده است. قوانین مربوط به رقابت در قالب یک فایل از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد.

 

قوانین مسابقه