بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان دانشگاه

انتصاب سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان دانشگاه


انتصاب سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان دانشگاه

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان و به استناد مجوز اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر محمد امین صراحی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی به عنوان سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان دانشگاه منصوب شد.