بستن
FA EN AR RU FR

نشانی

رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر ۵ جاده قزوین)، مجتمع دانشگاهی دانشگاه گیلان

دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل

تلفن مستقیم :‌ ۳۳۶۹۰۱۲۹  ۱۳ ۹۸+

معرفی گروه همکاری های علمی و روابط بین الملل

تماس با ما

نام  و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

ایمیل

دکترعلی بانی

مدیر همکاری های علمی بین المللی 2078 int@guilan.ac.ir

دکتر مجید وظیفه دوست

معاون مدیر همکاری های علمی بین المللی   int@guilan.ac.ir
دکتر مرضیه شمس یوسفی سرپرست دانشجویان غیرایرانی 2078 int.student@guilan.ac.ir
طیبه افتخاری کارشناس مسئول همکاریهای علمی بین المللی 2088 int.support@guilan.ac.ir
جواد فامیل زوار جلالی کارشناس روابط بین الملل 2083  
معصومه نیک کار چنیجانی کارشناس روابط بین الملل و حوزه ریاست 2088