بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشانی

رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر ۵ جاده قزوین)، مجتمع دانشگاهی دانشگاه گیلان

دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل

تلفن مستقیم :‌ ۳۳۶۹۰۱۲۹  ۱۳ ۹۸+

تماس با ما

نام  و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

ایمیل

دکترعلی بانی

مدیر همکاری های علمی بین المللی 2078 33691067 int@guilan.ac.ir

دکتر مجید وظیفه دوست

معاون مدیر همکاری های علمی بین المللی 2038 33690129 int@guilan.ac.ir
دکتر مرضیه شمس یوسفی سرپرست دانشجویان غیرایرانی 2074 33690129 int.student@guilan.ac.ir
طیبه افتخاری کارشناس مسئول همکاریهای علمی بین المللی 2088 33690274-8 int.support@guilan.ac.ir
جواد فامیل زوار جلالی کارشناس روابط بین الملل 2083    
معصومه نیک کار چنیجانی کارشناس روابط بین الملل و حوزه ریاست 2073 33690274-8