بستن

تماس با ما

نام  و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

ایمیل

دکتر مهدی هدایتی شهیدانی

مدیریت همکاری های علمی بین المللی 2078 33691067

int@guilan.ac.ir

mehdi.hedayati88@gmail.com

دکتر روح اله اوجی معاون همکاری های علمی بین المللی 2038 33690129  
دکتر مرضیه شمس یوسفی سرپرست دانشجویان غیرایرانی 2074 44082074 guilan_int_student@msc.guilan.ac.ir
طیبه افتخاری کارشناس مسئول همکاریهای علمی بین المللی 2088

33690274-8

44082088

int.support@guilan.ac.ir

int.guilan@gmail.com

جواد فامیل زوار جلالی کارشناس روابط بین الملل 2083

33690274-8

44082083

 
معصومه نیک کار چنیجانی کارشناس روابط بین الملل و حوزه ریاست 2073

33690274-8

44082073

 
- دفتر همکاری های علمی بین المللی 2078

33690129

44082078

 

 

نشانی

رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر ۵ جاده قزوین)، مجتمع دانشگاهی دانشگاه گیلان

دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل

تلفن مستقیم :‌ ۳۳۶۹۰۱۲۹  ۱۳ ۹۸+