ارسال مدارک به موسسه WES

مراحل ارسال مدارک تحصیلی به موسسه WES

جهت ارسال مدارک به WES به صورت الکترونیکی به صفحه راهنمای ارسال الکترونیکی مدارک مراجعه نمایید.

راهنمای ارسال فیزیکی مدارک:

1. در سایت WES ثبت نام کرده و Reference Number  مخصوص خود را دریافت نمایید.

2. فرم مربوط به ارسال مدارک را از وب سایت WES دریافت کرده و به ترتیب زیر تکمیل نمایید:

- قسمت بالای فرم و را به صورت الکترونیکی (تایپ شده) تکمیل نمایید.

- قسمت انتهایی فرم (فقط قسمت WES Reference NO.) را به صورت الکترونیکی (تایپ شده) تکمیل نمایید.

- پس از پرینت قسمت مربوط به امضا و تاریخ را به صورت دستی تکمیل نمایید.

- قسمت دوم فرم توسط دانشگاه تکمیل می شود.

3. با به همراه داشتن اصل مدارک تحصیلی و اصل یا کپی ترجمه رسمی، برای تایید فرم، مهر و امضا و بسته بندی مدارک به دفتر همکاری های علمی و بین المللی مراجعه نمایید.

4. پس از تکمیل فرآیند، مدارک خود را به صورت شخصی به موسسه WES ارسال نمایید. (دانشگاه مسئولیتی در قبال ارسال مدارک ندارد)

* در صورت ارسال فتوکپی مدارک فارسی، پیش از مراجعه به دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه، فتوکپی مدارک باید توسط واحد آموزش دانشگاه مورد تایید قرار گیرد.

 

 

نمونه فرم تکمیل شده:

 

دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه گیلان