دانشجویان

- گواهی صدور ویزا

معرفی نامه برای شرکت در کنفرانس یا فرصت مطالعاتی (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا)

گواهی اشتغال به تحصیل

گواهی تاریخ احتمالی فارغ التحصیلی

گواهی فارغ التحصیلی (بدون مدرک)

گواهی سیستم نمره دهی

معرفی نامه برای شرکت در دوره های کارآموزی (برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد)

*لطفاً اطلاعات مورد نیاز را با دقت تکمیل نموده و مدارک مربوطه را از طریق ایمیل زیر ارسال نمایید. مدت زمان مورد نیاز حداقل 3 روز کاری بوده و به محض آماده شدن نامه، با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

ارسال الکترونیکی مدارک

ارسال مدارک به WES

 

- برنامه تحرک دانشجویی

فرم درخواست برنامه دوره مشترک – کارشناسی ارشد دانشگاه ENSAM پاریس