برنامه های کارآموزی

برنامه‌های کارآموزی بین‌المللی برای آن دسته از دانشجویانی که می‌خواهند دانش خود را با کار در محیط‌های کاری/آزمایشگاه‌های تحقیقاتی بین‌المللی عملی کنند، بطور ویژه‌ای مورد توجه است. انتخاب یک دوره کارآموزی در خارج از کشور به دانشجویان کمک می کند که در حین یادگیری، رشد نمایند. کارورزی در عین حال، دانشجویان را برای تبدیل شدن به یک کاندیدای شغلی ایده‌آل در آینده آموزش می‌دهد. لطفاً در نظر داشته باشید که برای ورود به این برنامه‌ها تأیید استاد راهنما، معاون آموزشی / تحصیلات تکمیلی گروه و مدیر تحقیقات دانشگاه مورد نیاز است. فرصت‌های برنامه‌های کارآموزی ایجاد شده در پی توافق نامه‌های سازمانی در اینجا اعلام خواهد شد. با این حال، دانشجویان آزادند تا سایر برنامه‌های کارآموزی بین المللی را نیز بررسی نمایند. در صورت وجود سوالات بیشتر در این زمینه، لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن: +98 13 33690129