اعضای هیئت علمی

  • اسناد و گواهینامه ها

گواهی اشتغال به کار

معرفی نامه برای درخواست ویزا

معرفی نامه برای کنفرانس ها

*لطفاً اطلاعات مورد نیاز را با دقت تکمیل نموده و مدارک مربوطه را از طریق ایمیل زیر ارسال نمایید. مدت زمان مورد نیاز حداقل 3 روز کاری بوده و به محض آماده شدن نامه، با شما تماس گرفته خواهد شد.

آدرس ایمیل:

  • میزبانی

خدمات دعوت از مهمانان خارجی

لطفا برای دعوت رسمی از مهمانان خارجی بر اساس دستورالعمل زیر اقدام شود.

*لطفا قبل از تکمیل فرم زیر دستورالعمل ها را مطالعه نمایید.*