تماس با ما

آدرس پستی:

جمهوری اسلامی ایران، رشت، بزرگراه خلیج فارس، کیلومتر 5 جاده قزوین، مجتمع دانشگاه گیلان،

 کد پستی: 4199613776

پست الکترونیکی:

int@guilan.ac.ir