طرح‌های تامین مالی ایران

در ایران چندین طرح تامین مالی وجود دارد (مانند برنامه بورس تحصیلی دانشجویی، همکاری بین المللی در توسعه آموزشی، پروژه تحقیقاتی سرمایه گذاری مشترک و ...)، که تعدادی از آنها به دلیل اهمیت آن در اینجا توضیح داده شده است.

 

 

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

بنیاد ملی نخبگان

صندوق نوآوری و شکوفایی

مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران