مدیریت همکاریهای بین المللی دانشگاه گیلان وبینار بررسی تحولات سیاسی یک سال گذشته افغانستان رابه منظور افزایش ارتقاء سطح فعالیت های علمی و مناسبات بین المللی با استفاده از تجارب ارزشمند متخصصین حوزه بین الملل  برگزار می کند.

این وبینار با حضور دکتر رضا سیمبر استاد و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان ، دکتر ذاکر حسین ارشاد معاون آموزشی دانشگاه ابن سینا افغانستان و دکتر مجتبی نوروزی معاون سابق رایزن فرهنگی ایران در کابل و به مدیریت دکتر مرضیه شمس یوسفی سرپرست دانشجویان بین الملل دانشگاه گیلان تشکیل خواهد شد.

شروع وبینار پنجشنبه 19 تیر ماه 99 ، ساعت 10:30

لینک اتصال به "وبینار " Live743.videocake.ir